home  

Hulp en Wederopbouw
  noodwoningen
noodwoningen 2002

De wederopbouw is, na de verwoesting in augustus 1999, het tweede doel geworden van onze stichting.
Hierbij denken wij aan het herstellen van het onderwijs, hulp bij de opbouw van openbare gebouwen enz. en het waterproject.
Onze plannen zullen uiteraard ingepast moeten worden in de lokale wederopbouw programma's.

De projecten die in 2001- 2002- 2003- 2004-2005-2006 zijn uitgevoerd en zijn te vinden in het "ARCHIEF" op de homepagina.

Februari 2007
De oude verwoeste kerk " Bintang Pengharapan " verrijst op dezelfde plek (eerste drie foto's).
Ons is gevraagd of er ook wat geld vanuit Nederland kan komen om deze kerk weer op te bouwen.

Pieter Pesulima is bereid hiervoor een aktie te starten, als u een gift heeft kunt u hem bellen : 0485-312975
De regering doet ook veel om het dorp weer leefbaar te maken. Langs de zee is men bezig een muur te bouwen tegen hoog water.
Door het dorp worden goten gemaakt voor de afwatering en er zijn paden van cement.
Verder is er een polikliniek (nog leeg) en een dorphuis in aanbouw.
Verder is er een katholiek kerkje in aanbouw.
foto rechts onder: het water uit de kranen wordt niet gebruikt voor baden en wassen.

opbouw opbouw opbouw
opbouw opbouw opbouw
Hulp en Wederopbouwproject mei/juni 2005
Op dit jaar heeft de stichting weer een project uitgevoerd.
Het verslag van het project 2005 is te vinden bij "archief" op de homepage.


schooluniformen
  ± 140 schooluniformen, schriften en schrijfwaar, 2005

nieuwe school
          de nieuwe school
herstelde brug
     de herstelde brug in 2005
brug
       de brug in 2004
wasbak
         de herstelde mandibak 2005
bak mandi
    de bak in 2004
lettermuur
          yayasan Air Bersih Lokki 20-01-05

mandibak  
        ingang van een van de twee mandi bakken

brug
       tweede herstelde brug 2005
materialen
onze giften aan materiaal voor herstel bron Lokki 2004

De Maranathakerk te Leiden heeft de twee kerken in Lokki een generator geschonken met de opbrengst van een project
"Gemeentemaaltijden in de Paastijd".
De dominee van de Geredja Kristen Protestan Injili Indonesia tekent de ontvangst van een generator voor de kerk te Lokki.
De Gereja Protestan Maluku Anggota PGI heeft eveneens een generator gekregen.

Verder heeft de stichting medicijnen voor malaria- een bloeddrukmeter en enkele verbandmiddelen aan de verpleger in het dorp gegeven

generatoren
Hulp en Wederopbouwproject november/december 2004
In november/ december 2004 heeft de stichting een project uitgevoerd voor de bevolking van Lokki die februari 2004 teruggekeert is naar het dorp.
liliane 1995
                            de kust bij het dorp 1995
liliane 2004
              de kust bij het dorp 2004
aankomst bomen
                        onze gift van 2000 boompjes komt aan
bomenuitzoeken
              verdeling van de boompjes
administratie bomen
                               adminitratie van de verdeling

voorlopige kerk
               de voorlopige kerk in aanbouw

bintang perharapan
         Bintang Perharapan in 1995
     oude kerk aks noodkerk
         de kerk als noodoplossing voor het kerstfeest
cement
onze giften aan materiaal voor herstel bron Lokki                        
huisjacco
              er zijn weer volop bloemen
gift ballen
                 ballen voor de schooljeugd
volley
     er kan weer gesport worden
rustpauze
rustpauze
Ook U kan helpen de bevolking van Lokki weer een leefbaar dorp te geven.
Stort een gift op onze rekening, of bekijk onze pagina's "actie en giften" voor donaties,sponsoring of /en bestellingen.
Uw geld word zeker goed besteed !

Bankrek.nr. 50.21.03.604
ABN-AMRO te Tiel     
t.n.v. Stichting "Air Bersih Lokki"
  voormalige schoolvoormalige school