home

Op 26 juni 1998 is de stichting opgericht, zij bestaat uit de volgende personen :
( The foundation started at 26-6-1998, it consist of the following members : )

Voorzitter  (chairwoman)          Loes Luhulima, Leiden
Secretaris  (secretary) +         
Penningmeester (treasurer)        Anja Matakena- de Jongh, Tiel
Lid   (member)                         Peter J.Matakena, Tiel

email:
amatakena@scarlet.nl

Bankgegevens:
NL 86 ABNA 050.21.03.604 :
Stichting Air Bersih Lokki

foto;2005

 

best+werkgr

Kamer van Koophandel : (Chamber of Commerce)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rivierenland te Tiel onder nr: 11043122.

Comité van aanbeveling1998 :
( committee of recommendation )
Mr. Drs. W. Gradissen, wethouder te Tiel
R. M. J. Matser, algemeen secretaris Kamer van Koophandel Rivierenland
Ir. J. D. van Oort, voorzitter Zuiveringsschap Rivierenland
G. G. H. Coumans, directeur G.G.D. Rivierenland

Website :
Ontwerp en uitvoering (design and realisation ): Anja Matakena de Jongh.