2018 november
Door een breuk in een pijp was er vuil water in het systeem gekomen waardoor de waterleiding doorgespoeld moest worden.
Wij hebben daar een opdracht voor gegeven.

2018 december
We hebben aan een aanvraag voldaan voor voedselpakketten voor ouderen in Lokki (750 euro)en een gift van 250 euro voor de opbouw van de kerk.

pomp evi evi kerklokki

2018 mei
Ook dit jaar is de pomp weer schoongemaakt. Door de hevige regens was die erg vervuilt geraakt.
Herold Pattiasina is wederom in opdracht van Air Bersih Lokki van Ambon naar Lokki gekomen om deze werkzaamheden te verrichten.

2018mei 2018mei2 2018mei3

2017
De pomp die het water naar de reservoirs pompt moest nodig schoongemaakt worden.
Wij hebben hiervoor opdracht gegeven aan Herold Pattiasina van Fastro Toma. Ook zijn er enige herstelwerkzaamheden uitgevoerd.
Inmiddels is dit gebeurd in februari 2017.


pomp1 pomp2 pomp3 pomp4

2014 / 2015

* In 2014 kregen wij een verzoek van het Komite Sekolah SMP Lokki voor aankoop leerondersteuning voor de jongeren in Lokki. Ze vroegen ondermeer
100 stuks sportkleding en dertig tafels en stoelen.
Onze tussenpersoon bij deze aanvraag was Evy Matakena. Via haar is dit project tot stand gekomen.
Het benodigde geld is door ons overgemaakt en de foto's die ons in september 2015 zijn toegestuurd, tonen het resultaat.

ontvangst kleding sportkleding uitreiking

Het genoemde schoolkomite:
Mengatahui Pemerinta Negeri Lokki              R. Purimahua dorphoofd
Mengatahui Komite Sekolah SMP Lokki       E.Pattiasina    schoolbestuur
Kepala Sekolah SMP Lokki                           Dr.Lekalaettes     schoolhoofd

klas klas groep

ZONNE-ENERGIE VOOR LOKKI

Titane samen met Cordaid had in 2014 een aktie "Zone-energie als wapenin de bestrijding van armoede in de Molukken". Hieraan hebben wij mee gedaan en dat stelde ons in de gelegenheid drie openbare gebouwen in Lokki te voorzien van zonne-energie.

zonne-energie


Zoals in de Marinjo van augustus te lezen was, is er in het dorpje Wailisa, dat grenst aan Lokki, door Titane met behulp van studenten van het Alfa-college in Groningen, eveneens een schoonwaterprojekt aangelegd.
Uit het artikel: De studenten werden in Lokki hartelijk ontvangen en logeerden in een huis waar zij werden verzorgd door tant Evy Matakena.

________________________________________________________________________________________________

NAZORG: 2007 / 2008 /2009 / 2011 / 2012 / 2014

Onze stichting heeft in de loop der jaren gezorgd voor nazorg van het waterproject.

* In 2007 hebben wij nog enkele aanpassingen aan het project laten uitvoeren door PT Fastro Toma,
zoals nog enkele reserviors, kranen, beveiliging met cement van pijpen, enz.

* Aan een verzoek van het dorp voor gereedschappen incl. kist is door ons voldaan in juni 2008.

*
In juni 2009 is het team van PT Fastro Toma door ons verzocht Lokki te bezoeken en een rapport samen te stellen van de nodige renovatie werkzaamheden. Het bleek dat o.a. de "control box" voor de electra van de pomp was doorgebrand.
We hebben het benodigde geld overgemaakt om de reparaties te laten uitvoeren.

* In januari 2011 heeft PT Fastro Toma weer een opdracht van ons gekregen naar Lokki te reizen en een rapport te maken over de staat van het waterproject.
Het was een gedetailleerd rapport waarbij ook het gebrek aan onderhoud van onderdelen van het waterproject (zoals het schoonhouden van de reservoirs, gebroken kranen, gebrek aan onderhoud van de tanks, enz ) ter spake kwam.

In een brief aan het bestuur en de bevolking van Lokki wezen wij op de gezamenlijke verantwoording voor schoon water voor iedereen in het dorp en onze inspanning om ons daar ook voor in te zetten.
Nadat wij een bevestigend antwoord hadden gekregen over de toekomstige samenwerking van dorpsgenoten om het waterproject te verzorgen en graag met ons samen wilden werken, hebben wij PT Fastro Toma opdracht gegeven de werkzaamheden te samen met de bevolking uit te voeren.
Deze zijn voltooid in oktober 2012.

* In 2013 kwam er een verzoek van het bestuur Lokki en PT Fastro Toma tot financiering van een volgende renovatie van het waterproject.
Door de grote hoeveelheid regen die regelmatig valt, is het water dat bij de inlaat komt, al vervuilt.
De hoofdkraan moet dan dicht gedraaid worden. Dit wil men nu voorkomen. De weg van de bron naar de inlaat is ongeveer 200 meter. Men wil het water 200 meter eerder opvangen (dicht bij de bron) en door een buis naar de inlaat geleiden. In maart 2014 heeft men gezamenlijk dit werk voltooid.

 

maart 2014 renovatie

sleuvenmaken pijpen inlaatverplaatsen
inllat2 inlaat3 inlaat4
inlaat5 inlaat6 leiding
leiding2 leiding6 pauze
pomphuis kranen2 kranen

oktober 2012 reparaties

reparatie13 reparatie13 reparatie13
reparatie13 reparatie13 reparaties13

allerlei reparaties


januari 2011 reparaties

reservoir inlaat

reservoir

nieuw reservoir

inlaat naar het pomphuis

nieuwe kranen


2009 reparaties

pomphuis pomp zonnecellen

pomphuis

pomp

electra zonnecellenWil u ook participeren in ons project, alle beetjes helpen !….maak dan geld over op onze rekening
ABNAMRO 50.21.03.604
Stichting Air Bersih Lokki
Wadenoijenlaan 21
4001 TB Tiel

home

Nieuws.......! Nieuws .....!

VERDERE VERSLAGEN STAAN IN HET ARCHIEF,